Day: May 18, 2022

โรงแรม

ต้องมีอะไรถึงจะได้เป็นโรงแรม 5 ดาวต้องมีอะไรถึงจะได้เป็นโรงแรม 5 ดาว

เราคงจะเคยได้ยินคำว่าโรแรม 5 ดาวกันอยู่เป็นประจำ หลายคนก็อาจจะมีความสงสัยว่า โรงแรม 5 ดาว ต้องมีอะไรถึงจะได้เป็นโรงแรม 5 ดาว ได้ วันนี้มาดูไปพร้อมกันเลย โรงแรม 5 ดาว มีที่มาตามประวัติระบุว่าการจัดระดับจำนวนดาวของโรงแรมมีขึ้นครั้งแรกทางฝั่งทวีปยุโรปในช่วงหลังจากยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 ผู้คนจำนวนมากเริ่มต้องการที่จะออกท่องเที่ยวเพื่อสร้างความสุขให้กับตัวเอง การไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ก็จำเป็นต้องมีที่พักอย่างโรงแรมไว้คอยให้บริการนักท่องเที่ยวเองก็นิยมจะเข้าพักกับทางโรงแรมมากขึ้นเรื่อยๆ หน่วยงานรัฐจึงไม่อาจจะนิ่งนอนใจได้จนต้องมีการจัดระเบียบที่พักเพื่อเป็นการแยกประเภทกับมาตรฐานของการบริการ ซึ่งอังกฤษกับฝรั่งเศสเป็นประเทศแรกที่เริ่มใช้สัญลักษณ์รูปดาว ซึ่งในปัจจุบันก็มีหลายหน่วยงานเข้ามาจัดระดับของโรงแรมมากมายแต่ก็ยังคงนิยมใช้รูปดาวเหมือนเดิม หลักเกณฑ์ของการให้ระดับดาว  ขนาดของห้องพัก สำหรับโรงแรมแล้ว ห้องพักเป็นสิ่งที่สำคัญมากของมาตรฐานโรงแรม ถึงแม้ว่าจะมีห้องพักหลาบแบบ แต่ห้องพักขนาดเล็กสุดเองก็ต้องมีมาตรฐานผ่านระดับโรงแรมห้าดาวด้วย ขนาดห้องพักระดับโรงแรมห้าดาวต้องมีขนาดฐานกว้าง